Itálie
 
Itálie je stát, ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově, na severu hraničí s Francií, Rakouskem, Švýcarskem a Slovinskem. Většinu italských hranic ale tvoří pobřeží Jaderského moře, avšak Itálie má i Jónské, Tyrhénské a Ligurské moře.
K Itálii také patří dva ostrovy středozemního moře - Sardinie a Sicílie.
 
Hlavním městem je Řím, ale Itálie má na svém území také dva městské státy - San Marino a Vatikán.
 
Itálie je země bohatá na památky a historii (vždyť to v historia byla jedna z nejvýznamějších zemí - Říše Římská).
Italská republika (Republica Italiana), s rozlohou 301 207 km2 a s téměř 60 milióny obyvatel, patří k nejlidnatějším zemím Evropy. Hustota osídlení je v Itálii zhruba 190 obyvatel na km2. Národní menšiny jsou většinou nepočetné. Největší je německá národní menšina žijící v Alpách, dále je tu menšina Slovinců žijících v okolí Terstu, nebo etnikum Řeků a Albánců v oblasti Kalábrie. Od roku 1993 úmrtnost převyšuje porodnost. V roce 2000 činil přirozený přírůstek obyvatel pouhých 0,09%. Průměrný dožitý věk je 79 let. Mnoho Italů odchází za prací do ostatních zemí EU. Například v Německu žije okolo 616 tis. Italů a ve Francii okolo 253 tis. Italů. 
 

 Nabízené destinace pro letošní rok ...

 
 
 
 

 
 
 

 

TOPlist