Celý letáček k nahlédnutí zde. 

Vánoční prohlídka Prahy

s občerstvením na lodi a průvodkyní

 

 

 Sobota 21.12.2019

Cena: 950 Kč

        Cena zahrnuje:   dopravu autobusem do Prahy a zpět, průvodcovské služby, plavba lodí s rautem
a přípitkem

 

 PROGRAM:

-odjezd v ranních hodinách autobusem do Prahy

-procházka s výkladem na trase:

  • Hrad, Sv. Vít, Jiřský klášter – volno vánoční trhy
  • Nerudova ulice, Malostranské náměstí, Sv. Mikuláš
  • Pražské Jezulátko, Karmelitáni
  • Karlův most
  • Trhy na Kampě – volno
  • Staroměstské náměstí + Malé náměstí, trhy – volno
  • Pro zájemce přejezd metrem na trhy u Sv. Ludmily a Nejsvětějšího Srdce Páně na Mírovém náměstí a Jiřího z Poděbrad, ostatní volno dle svého zájmu Václavské nám. aj.

-k večeru plavba na lodi s rautem - rautové stoly po celou dobu plavby, cca 2 hod., včetně přípitku

-během plavby uvidíte : Čechův most, Karlův most , Smíchov, Tančící dům, Žofín, atd..

-návrat busem zpět

 

 

 

 

Rezervujte si svá místa

 emailem: ca.petratykalova@seznam.cz

nebo na tel. 724/114656

– napište počet osob, poštovní adresu
a jeden telefon


TOPlist